Eriksbergs förskola

Eriksbergs förskola består av avdelningen Sjumilaskogen.

Förskolan ligger i anslutning till Eriksbergs skola och viss samverkan sker med fritidshemmet vid till exempel öppning och stängning. Förskolans yttre miljö består av en inhägnad gård med grönytor, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina skogs- och naturområden.

Eriksbergs förskola tillhör enheten Eriksberg/Od förskolor och skolor där även Ods förskola ingår.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Vi undervisar barnen i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Pedagogerna är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Detta har gynnat alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårgiheter och flerspråkighet.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor Malin Aspenes

malin.aspenes@herrljunga.se

0513 - 173 94

Avdelningen Sjumilaskogen


0513 - 174 96

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan Eriksbergsförskola Word, 91.5 kB.