Förskolan Ugglan

Ugglan är en förskola med tre avdelningar, två för de yngsta barnen och en för de lite äldre barnen.

Samverkan sker mellan avdelningarna vid till exempel öppning och stängning men också vid andra tillfällen under veckan. Förskolans yttre miljö består av en inhägnad gård med grönytor, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Dessutom är en del av gården ett inhägnat skogsområde. Inom promenadavstånd finns fina naturområden runt Skoghälla och Haraberget.

Ugglans förskola tillhör Innerby förskoleområde där även Horsby förskola ingår.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Vi undervisar barnen i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Vi arbetar mycket med TAKK och tecknar både i dagligt tal och i sånger och ramsor för att ge barnen extra språkstimulans. Inom huset finns flera olika samarbeten mellan avdelningarna där barnen är indelade i tvärgrupper för att stimulera deras lärande lite extra. Flera avdelningar arbetar med lekgrupper vilket gynnar barnens lärande och sociala utveckling och det är viktigt för oss.

I innerby arbetar vi med ett gemensamt område i läroplanen som vi fokuserar arbetet kring en till två terminer i taget. Det kan handla om barns inflytande, utevistelse etcetera.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor

Eva Johansson

eva.johansson@herrljunga.se

0513 - 174 88

Bitr rektor
Ulrika Richardsson

ulrika.richardsson@herrljunga.se

0513 - 173 98

Avdelningen Humlan (äldre barn)


0513 - 174 59

Avdelningen Myran (yngre barn)


0513 - 174 56

Avdelningen Nyckelpigan (yngre barn)


0513 - 174 57

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola Word, 72.4 kB.