Horsby förskola

Horsby förskola är en förskola med åtta avdelningar, fyra för de yngsta barnen, fyra för de lite äldre barnen.  Förskolan ligger i anslutning till Horsbyskolan.

Samverkan sker mellan avdelningarna vid till exempel öppning och stängning men också vid andra tillfällen under veckan. Förskolans yttre miljö består av flera inhägnade gårdar med stora grönytor, gungor och flera sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina naturområden runt Horsbyområdet.

Horsby förskola tillhör Innerby förskoleområde där även Ugglans förskola ingår.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Vi undervisar barnen i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Vi ser att det för många barn är gynnsamt både för lärandet och den sociala utvecklingen, att vi vuxna styr upp barnens lek i så kallade lekgrupper. Vi har också ett aktivt arbete med språkutveckling hos barnen och vi använder oss av TAKK som en hjälp i det arbetet. Flera avdelningar arbetar också aktivt med att förändra lärmiljön för att ytterligare utmana barnens lärande.

I Innerby arbetar vi med ett gemensamt område i läroplanden som vi fokuserar arbetet kring en till två terminer i taget. Det kan handla om barns inflytande, utevistelse etcetera.

Är du intresserade av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor

Eva Johansson

eva.johansson@herrljunga.se

0513 - 174 88

Bitr rektor
Ulrika Richardsson

ulrika.richardsson@herrljunga.se

0513 - 173 98

Avdelningen Blåbäret (yngre barn)


0513 - 174 53

Avdelningen Blåklinten (äldre barn)


0513 - 174 61

Avdelningen Björnbäret (äldre barn)


0513-173 76

Avdelningen Gullvivan (yngre barn)


0513 - 174 62

Avdelningen Hallonet (yngre barn)


0513 - 174 50

Avdelningen Smultronet (äldre barn)


0513 - 173 93

Avdelningen Violen (äldre barn)


0513 - 174 42

Avdelningen Vitsippan (yngre barn)


0513 - 174 60

Likabehandlingsarbete

Plan för likabehandling Horsby förskola Word, 99.1 kB.