Hudene förskola

Hudene är en förskola med två avdelningar, Jätten för de yngsta barnen och Trollet för de äldre barnen.

Förskolan ligger i anslutning till Hudene skola och viss samverkan sker med fritidshemmet vid till exempel öppning och stängning. Förskolans yttre miljö består av en inhägnad gård med grönytor, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina naturområden till exempel Hembygdsparken på Hyberget.

Hudene förskola tillhör Ytterby förskoleområde där även Od, Eggvena och Eriksbergs förskolor ingår.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Vi undervisar barnen i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Pedagogerna är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Detta har gynnat alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårigheter och flerspråkighet.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter Hudene förskola

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor
Malin Aspenes

malin.aspenes@herrljunga.se

0513 - 173 94

Avdelningen Jätten


0513 - 174 34

Avdelningen Trollet


0513 - 174 74

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan Hudene förskola Pdf, 300.9 kB.