Hudene förskola

Hudene består av avdelningen Trollet.

Förskolan ligger i anslutning till Hudene skola och viss samverkan sker med fritidshemmet vid till exempel öppning och stängning. Förskolans yttre miljö består av en inhägnad gård med grönytor, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina naturområden till exempel Hembygdsparken på Hyberget.

Hudene förskola tillhör enheten Eggevna/Hudene förskolor och skolor där även Eggvena förskola ingår.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Vi undervisar barnen i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Pedagogerna är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Detta har gynnat alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårigheter och flerspråkighet.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter Hudene förskola

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor Sara Hultén

sara.hulten@herrljunga.se

0513 - 174 11

Avdelningen Trollet


0513 - 174 74

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan Hudene förskola Word, 48.2 kB.