Molla förskola

Molla förskola består av två avdelningar ; Upptäcka och Utforska.

Molla förskola invigdes hösten 2017 och ligger i anslutning till Molla skola. Samverkan med fritidshemmet sker vid öppning, stängning, lovdagar samt jul- och sommarlov.

Från hösten 2023 finns på avdelning Upptäcka barn födda 2020, 2021 och 2022. På avdelning Utforska finns barn födda 2018, 2019 och 2020.

Molla förskola tillhör Molla/Mörlanda förskoleområde där Mörlanda förskola i Annelund också ingår.

Förskolans yttre miljö består av en stor inhägnad gård med grönytor, cykelbana, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina naturområden, skog och Molla sjö som vi kontinuerligt besöker i vår verksamhet.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi prioriterar ett temainriktat arbetssätt utifrån barnens intressen och läroplanens olika områden. Undervisningen sker i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Pedagogerna på förskolan är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Genom ett dagligt arbete med TAKK ser vi att detta gynnar alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårigheter och flerspråkighet. Från vårterminen 2019 prioriterar vi, genom Stiftelsen Håll Sverige Rent och Grön Flagg, ett aktivt arbete för att bidra till en hållbar utveckling.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor
Anna Lilja

anna.lilja@herrljunga.se

0513 - 174 33

Utforska


0513 - 174 82

Upptäcka


0513 - 173 99

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan Molla förskola Word, 77.1 kB, öppnas i nytt fönster.