Ods förskola

Ods förskola är en förskola med två avdelningar, Guldklimpen för de yngsta barnen och Skattkistan för de lite äldre barnen.

Förskolan ligger i anslutning till Ods skola och viss samverkan sker med fritidshemmet vid till exempel öppning och stängning. Vi lägger stor vikt vid utevistelsen och är ute både på för- och eftermiddagen. Förskolans yttre miljö består av en inhägnad gård med grönytor, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina naturområden runt sockengården och bakom Ods bokcafé.

Ods förskola tillhör enheten Eriksberg/Od förskolor och skolor där även Eriksbergs förskola ingår.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Vi undervisar barnen i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Pedagogerna är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och hos oss använder vi aktivt tecken som en naturlig del i barnens språkutveckling och kommunikation. Detta har gynnat alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårigtheter och flerspråkighet.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor Malin Aspenes

malin.aspenes@herrljunga.se

0513 - 173 94

Avdelningen Guldklimpen


0513 - 174 91

Avdelningen Skattkistan


0513 - 174 91

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Ods förskola Word, 91.5 kB.