Kooperativ och annan pedagogisk omsorg

I Herrljunga kommun finns det tre kooperativ och en annan pedagogisk omsorg.

Ansökan om plats görs via kommunens e-tjänst för förskola & fritids. Öppettider, körurvalskriterier och regler kan dock skilja sig från de kommunala förskolornas. Kontakta respektive verksamhet för mer information.

Vad betyder föräldrakooperativ?

Föräldrakooperativ är en förskoleform som drivs av föräldrarna, som har ett arbetsgivaransvar för verksamheten. Den kooperativa formen förutsätter en aktiv föräldrainsats med bland annat lokalvård och vaktmästeri. Delaktighet i driften ger dig, som förälder, stora möjligheter att påverka ditt barns vardag.

Kooperativen drivs som små enheter med en avdelning, vilket skapar goda kontaktmöjligheter föräldrar emellan och med personalen. Varje kooperativ har sin egen profilering.

Föräldrakooperativen är:

  • Igelkotten
  • Påskliljan
  • Tallkotten

Vad är en pedagogisk omsorg

En pedagogisk omsorg är en omsorgsform som är ett alternativ till förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg med annan organisation som huvudman:

  • Knattebo