Igelkotten, föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Igelkotten bildades år 1993 och flyttade strax efter in på Lövgatan 14, där vi håller till än idag. Vi har plats för 21 barn och här arbetar fem st. i vår personalstyrka. Igelkotten är en fristående friluftsförskola som drivs av en styrelse, bestående av föräldrar.

Verksamhet

Vår målsättning är att bedriva förskoleverksamhet präglad av en god pedagogisk omsorg och med hög personaltäthet. Detta innebär att vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, Lpfö 98.
I verksamheten ingår också Friluftsfrämjandets barnverksamhet "I Ur och Skur". Det innebär att hos oss vistas barnen ute i naturen stora delar av dagen. Barnen får kunskap och intresse av naturen. Utevistelsen tillfredsställer även deras behov av rörelse och gemenskap.
Flera vanliga inomhusaktiviteter som t.ex. måltider, målning, drama, sång och musik utför vi utomhus. Även gemensam samling och vila sker oftast utomhus, vid sämre väder kan vi fortfarande göra detta då vi har en fantastisk altan under tak.

Skogsgrupper

V har tre skogsgrupper som ingår i friluftsfrämjandets barnverksamhet. Dessa leds av utbildad förskolepersonal. Knopparna (1-2år), Knytte (3-4 år) och Mulle (5-6 år) har sin egen del av skogen de går till och lär sig om vår natur. Här lär sig barnen att utveckla sin fantasi, kreativitet, språk, social förmåga och motorik. Det är förväntansfulla barn som bär på egenpackad ryggsäck med fika, på dessa utflykter. Som förälder märker man på våra barn att detta verkligen är en av veckans höjdpunkter.

Vår utemiljö

Är precis som många andra förskolor full av roliga saker. Förutom närheten till skog och natur har vi sandlådor, gungor, hinderbanor, lekborg, egen pulkabacke, snickarbod och mycket mer.

Miljömedvetande

Vi arbetar utifrån den miljöplan som finns inom I Ur och Skur. Det innebär att göra barnen uppmärksamma på att miljön påverkas av de val vi gör. Barnen är med och källsorterar, vi samlar skräp på våra promenader i skogen, vi odlar på sommaren och köper mycket ekologiska och lokalproducerade råvaror. Maten lagar vi för övrigt själva, antingen i köket eller ute på gården.

Övrigt

Månadskostnaden på Igelkotten är 850 kr/barn. Anledningen till att vi kan hålla en så låg kostnad är att föräldrarna är med och hjälper till. Två gånger per år träffas alla och städar, renoverar och ser över behov som finns på vår fastighet. Utöver detta har vi ett rullande städschema bland föräldrarna där varje familj ansvarar för sin städvecka ungefär fyra gånger per år. Möjligheten att påverka era barns lärande är väldigt stor och såväl styrelse som pedagoger är tacksamma för feedback och idéer. Frisk luft, hög personaltäthet och en låg ljudnivå är exempel på Igelkottens många fördelar.

Är ni intresserade av att veta mer, är ni varmt välkomna att besöka oss.

Besöksadress

I Ur och Skur Igelkotten
Lövgatan 14
524 32 Herrljunga