Knattebo, Svenska kyrkan

Knattebo är en pedagogisk omsorg med Svenska kyrkan som huvudman, som i dagsläget har 18 barn. Vi finns 5 km utanför Herrljunga mot Vårgårda i en hemtrevlig lokal på landsbygden.

Inriktning och mål med verksamheten

Inriktningen på verksamheten är i första hand att barn och föräldrar ska känna sig trygga, bekräftade och mötas av ordinarie personal varje dag.

  • Verksamheten ska vara öppen, ärlig och omsorgstagande där föräldrar ska kunna känna att de kan framföra åsikter och kritik.
  • Vi ska stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar. Ge dem möjlighet att uttrycka sin egen mening och uppfattning samt känna empati och förstå allas lika värde oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund.
  • Verksamheten utgår från den kristna och barnkonventionens värdegrund där barnen stimuleras för utveckling, lärande och fortsatt lärande.
  • Vi lagar mat från grunden med svensk närproducerad och så långt det är möjligt ekologiska råvaror med barnen omkring oss till hjälp i en hemlik miljö.
  • Vår vision och verksamhet genomsyras av att barnen lär sig respekt för sig själva, sina medmänniskor, djur och natur i språk och handling.

Är du intresserad av oss och vår verksamhet ring oss gärna på tel. 0513-201 21.

Vi som finns på Knattebo förutom alla goa barn är: Kerstin Bengtsson från Eggvena,
Marta Westlin från Bråttensby och Charlotta Ahlgren och Marie-Louise Olsson från Herrljunga.