Våra värden, mål och regler

På Altorp arbetar har vi satt upp värden och mål som vi arbetar mot i vårt dagliga arbete. Vi har även några generella regler som är viktiga att följa.

Värden och mål

Respektera dig själv

 • Tro på dig själv och din förmåga.
 • Ta ansvar för ditt lärande.
 • Sköt din hälsa.

Respektera andra

 • Andra har lika stort värde som du.
 • Visa hänsyn mot andra.
 • Var en god förebild.

Respektera vår egendom

 • Var aktsam om egna och andras ägodelar.
 • Var aktsam om skolans lokaler och utemiljö.

Generella regler

Dessa regler kan ses som självklara men är väldigt viktiga för dig som elev att följa.

 • Ta ansvar för ditt lärande i skolan och hemma.
 • Sträva efter arbetsro.
 • Kom i tid och ha med det som behövs till varje lektion.
 • Använd ett vårdat språk.
 • Använd inte våld och uppträd inte kränkande mot andra.
 • Använd inte ytterkläder i lektionssalar och matsal.
 • Rökförbud råder inom skolans område.
 • Vi äter och dricker endast i matsalen och uppehållsrummet.

Konsekvenser vid regelbrott

 • Tillsägelse av berörd personal.
 • Samtal med klassföreståndare.
 • Föräldrakontakt.
 • Elevvårdskonferens där rektor medverkar

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Altorpskolan Pdf, 244.5 kB.

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan kan du lämna ett klagomål. Information om hur du går till väga finns att läsa under Klagomålshantering.