Horsbyskolans föräldraförening

Horsbyskolan har en föräldrarförening som bland annat arbetar för att barnens tillvaro i förskolan/skolan ska vara trygg och givande, där alla barn kan utvecklas och växa i sin egen takt.

Det här arbetar vi för

  • Horsbys föräldrarförening vill arbeta för att barnen ska ha en förskola/skola med bra undervisning och omsorg, där alla barn kan utvecklas i sin egen takt.
  • Vi vill verka för att våra barn ska bli starka och trygga och känna tillit.
  • Vi vill, i samarbete med skolan och barnomsorgen, få harmoniska självständiga och ansvarstagande barn.
  • Vi vill, att våra barn ska ha trygg och säker miljö. Det gäller både den fysiska och den psykosociala miljön.
  • Vi vill verka för att utveckla samverkan mellan föräldrar och skola/barnomsorg, och mellan föräldrar.

Bli medlem

För att bli medlem behöver du betala en medlemsavgift. Det kostar 100 kronor (oavsett hur många barn) och pengarna sätts in på bankgiro 5691-1514. Skriv barnets/barnens namn och klass/klasser.

Pengarna kommer bland annat att användas till 6:ornas "klassresa", lussefika för hela Horsby och inköp av leksaker.