Horsbyskolan F-3

Ordningsregler för Horsbyskolan F-3:s elever inom Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem

Vi vill alla ha en trivsam skola/fritidshem, där var och en kan känna sig lugn och trygg. Därför måste alla hjälpas åt, ta ansvar, visa hänsyn och vara rädda om varandra.

Vi har tre grundläggande regler:

 • Respektera dig själv och ditt lärande!
 • Respektera andra och deras lärande!
 • Respektera skolans/fritidshemmets miljö!

Detta innebär att:

 • Vi ger oss själva och våra kamrater arbetsro så att vi får de bästa förutsättningarna att lära.
 • Vi engagerar oss i undervisningen och frågar om vi behöver hjälp.
 • Vi hjälper varandra – både under lektioner, raster och under fritidshemsvistelsen.
 • Vi använder inte våld, såsom att slå, sparka eller ge smärtsamma grepp.
 • Vi använder ett vårdat språk och utsätter ingen för mobbning eller andra kränkningar.
 • Vi tar inte med föremål som kan skada oss själva eller andra.
 • Vi är rädda om vår miljö och förstör, skräpar ner och klottrar inte.
 • Vi cyklar inte på skolgården med privata cyklar under ordinarie verksamhet. Däremot är det tillåtet med Kickbike på nedre skolgården för elever från år 2– hjälm skall användas.
 • Vi tar inte med godis och tuggummi till skolan/fritidshemmet utan lärarens tillåtelse.
 • Vi lämnar inte skolans/fritidshemmets område utan tillåtelse.
 • Vi kastar inte snöboll om det inte anordnas som en rastaktivitet.
 • Vi klättrar inte i träden, vi klättrar bara på klätterställningarna.
 • När vi åker pulka skall hjälm användas.

Skolan/fritidshemmet ansvarar inte för värdesaker du har med dig.

Om du har med dig något som stör undervisningen eller en annan aktivitet på skolområdet under skoltid får lärare eller rektor omhänderta denna. Du får tillbaka den vid dagens slut.

Ordningsreglerna för Horsbyskolan F-3 är beslutade av rektor 20-08-28 efter samverkan med elevrådet.

Horsbyskolan 4-6

Alla vi som går på Horsbyskolan 4-6 och Björkens fritidshem vill trivas och känna oss trygga på vår skola. Vi måste hjälpas åt att ta ansvar, visa hänsyn och ta hand om varandra så att vi kan utvecklas och lära oss så mycket som möjligt. Som stöd för detta så följer vi de regler vi tillsammans tagit fram.

Regler

 • Vi har alla ansvar för att vi får bra lektioner och arbetsro i våra klasser.
 • Vi möter och pratar respektfullt med varandra.
 • Vi är rädda om varandra, inomhusmiljön och utomhusmiljön.
 • Vi ställer cykeln vid cykelstället under skoltid.
 • När vi använder våra skol-cyklar så gör vi det med respekt för andra.
 • På rasten kan man åka kickbike med hjälm, på anvisad plats nedre skolgården.
 • Vi lämnar godis och tuggummi hemma.
 • Vi lämnar in mobiltelefoner till läraren vid skoldagens början. Därefter används enbart mobiltelefon under skoldagen och vistelsen i fritidshemmet om läraren säger att det är okej.
 • Vi stannar på skolans område under skoltid.
 • Vi kastar snöbollar på fritiden när vi kommer hem från skolan. Undantag sker endast då det leds av vuxen på skolan eller fritidshemmet.

Skolans ordningsregler ska varje hösttermin brytas ner till klassens regler där det mer tydligt framgår vilken förväntan vi har på hur vi elever och personal omsätter reglerna i handling.

Ordningsreglerna för Horsbyskolan 4-6 är beslutade av rektor 2021-11-01 efter samverkan med elevrådet.