Ods skola

Ods skola

Ods skola har cirka 50 elever och ligger mitt ute på landet och dess upptagningsområde gränsar till Ulricehamn och Borås. När du tittar ut från klassrumsfönstret ser du ett slätt landskap med åkrar och betande kor.

På skolan jobbar man i åldersblandade grupper och klasserna är indelade i Förskoleklass, 1-3 och 4-6. Utifrån lärarnas ämnesbehörigheter och elevernas kunskaper så skiftar gruppkonstellationen under dagen. Många elever är inskrivna på vårt fritidshem, som har ett varierande utbud av aktiviteter. Vi delar lokaler med förskoleklassen, men är även ute mycket.

Ods skola har en föräldraförening.

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Ods skola och fritidshem Pdf, 1 MB.

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan kan du lämna ett klagomål. Information om hur du går till väga finns att läsa under Klagomålshantering.