Inackorderingstillägg

Information om inackorderingstillägg


INACKORDERINGSTILLÄGG beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig på skolorten. Inackorderingstillägget är ett bidrag avseende boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Bidraget beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Inackorderingstilläggets storlek är beroende av avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan och utgår med lägst 1/30 av prisbasbeloppet.
Ansökan gäller elever i gymnasieskola tom vårterminen det år man fyller 20 år.

OBS! Beviljas ej om det sökta programmet finns inom egna sökområdet.

Krav för att få ersättningen är:

  • Vara folkbokförd i Herrljunga Kommun
  • Du måste ha minst 50 km mellan bostaden och skolan
  • Du har inte möjlighet att åka kollektivt
  • Andra synnerliga skäl
  • Om du studerar vid en friskola eller folkhögskola skall du söka inackorderingstillägg på CSN. Villkor är att:
  • Eleven sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning i det egna sökområdet.
  • Om du tar emot inackorderingstillägg utan att du har rätt till det är du skyldig att genast betala tillbaka beloppet. Det är därför viktigt att du anmäler till bildningskontoret i hemkommunen om du avbryter studierna eller byter skola.

  • Ny ansökan måste göras för varje läsår. Ansökan inkommen efter 1 oktober behandlas ej retroaktivt.

      Ansökan skickas eller lämnas till:
      Bildningsförvaltningen
      Box 201
      524 23  HERRLJUNGA

      Handläggare är:

      Birgitta Fredriksson,  tel 0513-17304

       
        Riktlinje inackorderingstillägg Pdf, 828.1 kB, öppnas i nytt fönster.
        Bidragsbelopp för inackorderingstillägg läsåret 2021/2022 Pdf, 93.8 kB, öppnas i nytt fönster.
        Ansökan om inackorderingstillägg Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.