Måltider i förskola och skola

Skollunchen ska ge eleverna både matglädje och ett näringsriktigt mål mat. Genom att servera bra mat i skolan ger vi eleverna bra förutsättningar till lärande och uppfylla sina mål. Alla förskolor och skolor har tillagningskök.

Livsmedelsverkets Måltidsmodell består av sex delar som bör samverka med varandra för att ge måltidskvalitet och matglädje. Dessa delar är säker, god, integrerad, trivsam, miljössmart och näringsriktig. Näringsriktighet och säker styrs av lagstiftning. Att måltiden är hållbar betyder att den tar hänsyn till miljö och klimat. Maten ska vara god och miljön ska vara trivsam för att matgästen kan tillgodose sig maten på bästa sätt. Med integrerad menas att måltiden kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten och en integrerad del av skoldagen.

Läs mer hos livsmedelsverket för förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att klicka på länken. För mer information läs även Herrljunga kommuns kostpolicy. Pdf, 227.8 kB.

Näringsriktig

För heltidsbarn inom förskolan ska näringsintaget vara 70% av dagsbehovet gällande frukost, lunch och mellanmål. Förskolans måltid ska varje dag bestå av:

  • Frukost
  • En lagad lunchrätt
  • Salladsbuffé med tre komponenter
  • Bröd och matfett
  • Mjölk och vatten
  • Mellanmål

Skollagen säger att skolmåltiderna inte bara ska vara kostnadsfri utan också vara näringsriktig. Det innebär att skollunchen ska ge 30 % av elevernas rekommenderade energi- och näringsintag.

I Herrljunga används ett kostdataprogram för att säkerställa att skollunchen är närinsgriktig. I dataprogrammet läggs alla recept och menyer in som kockarna sedan använder när de tillagar maten.

Det arbetas aktivt i köken med att uppfylla livsmedelsverkets rekommendationer på en näringsriktig meny. Skolmåltiden ska varje dag bestå av:

  • Två lagade rätter
  • Salladsbuffé med minst fem olika komponenter
  • Bröd och matfett
  • Mjölk och vatten

Minimera matsvinn

Kommunen arbetar aktivt med att minimera sitt matsvinn. I dagsläget sker svinnmätningar minst tre gånger per år. Maten tillagas så nära gästen som möjligt, på så sätt kan kockarna arbeta med att minska överproduktionen. För barn/elev gäller det att tänka på att inte ta till sig mer mat än vad som äts upp och på så sätt bidra till mindre tallrikssvinn. En resurskrävande del i skolmåltiderna är tillagning av specialkoster. Därför är det viktigt att tidigt få kännedom om bortfall av barn/ elev med specialkost.

Kontaktpersoner

Skriv tabellbeskrivning här

Funktion eller arbetsplats

Kontaktperson

Tfn

Måltidschef

Marita Lundgren

0513-172 01

Måltidsutvecklare

Irene Andersson

0513-172 17