Artikeln publicerades 16 februari 2022

Företag och farligt avfall

Gamla färgburkar

Om företag ska lämna farligt avfall eller elektronikavfall på kommunens återvinningscentraler måste de deklarera detta. Reglerna trädde i kraft 1 november 2020 och tillämpas nu på Herrljungas anläggningar.

Elektronikavfall deklareras med hjälp av El-kretsens avlämnarintyg eller via deras app till smartphone. Kemikalier, tryckimpregnerat virke och annat farligt avfall deklareras via blankett som finns på kommunens hemsida. Ni hittar den under e-tjänster – slam- och avfallshantering.

Verksamheter som lämnar farligt avfall på återvinningscentral ska också redovisa detta till Naturvårdsverket via e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida.

Information kring detta finns nu uppdaterat på kommunens hemsida, https://herrljunga.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/foretagens-avfall.html Länk till annan webbplats..

Hittar du inte den information du söker och vill veta mer? Kontakta kommunens renhållningsavdelning eller miljöenheten.