Gällande detaljplaner

Här kan du läsa mer om de gällande detaljplanerana som finns i kommunen.

Horsby Etapp 2

Ljung 1:19

Kvarteret Tallen

Aspen 8 och 9

Sleipner 20 och Herrljunga 5:4

Industriområde Ölltorp