Gällande detaljplaner

Här kan du läsa mer om de gällande detaljplanerana som finns i kommunen.

Horsby Etapp 2

Aspen 8 o 9

Herrljunga Terazzo

Ljung 1:19

Kv Tallen

Industriområde Ölltorp

Kv Tallen