Gällande detaljplaner

Här kan du läsa mer om de gällande detaljplanerana som finns i kommunen.

Flygbild över ett område med många hus

Ändring detaljplan Trollabo 1:9 mfl

Flygbild över ett område med många hus

Detaljplan Ljung 1:17 mfl