Översiktsplanering

Översiktsplanering syftar till att ge en samordnad och långsiktig planering av den fysiska miljön. En övergripande strategi för var det ska byggas och hur mark- och vattenområden ska användas är avgörande för att nå en bra helhet och en långsiktigt hållbar utveckling.

En översiktsplan vägleder mer detaljerad planering och andra beslut som tas för att utveckla den byggda miljön så att alla enskilda projekt tillsammans skapar en välfungerande helhet, både nu och i framtiden. Utvecklingen behöver fungera för både miljön, ekonomin och människorna i samhället.

Herrljunga kommuns översiktsplan 2017-2035

En översiktsplan Pdf, 13.6 MB, öppnas i nytt fönster. har antagits av Kommunfullmäktige den 5 september 2017. Belsutet har vunnit laga kraft och planen gäller nu som kommunens övergripande vägledning för fysisk planering och annan verksamhet som leder till förändringar i den fysiska miljön.