Tematiska tillägg

Det finns ett tillägg till översiktsplanen i kommunen: LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Sämsjöområdet.

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Tematisk fördjupning av översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge – Sämsjöområdet, fördjupad del av översiktsplan, antogs 2011-09-06. I planen redovisas hur en landsbygdsutveckling kan ske inom strandskyddade områden runt Sämsjön. Innehållet i planen är till delar genomfört men planen är i övrigt aktuell.