Artikeln publicerades 27 mars 2020

Förskolor, skolor och fritidshem hålls öppna

Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna nästa vecka (vecka 14).

Herrljunga kommun följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och arbete gällande coronaviruset. Nya beslut kan fattas om läget förändras.

Informationen uppdateras kontinuerligt på kommunens hemsida och i Vklass.

Vårt förhållningssätt:

  • Friska barn går i förskola och skola. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanar vi alla barn och elever att stanna hemma från förskola och skola och undvika sociala kontakter. För säkerhets skull bör ditt barn vara symtomfri i två dygn innan hen kommer tillbaka till skolan.
  • Barn i familjer där vårdnadshavare är hemma har ingen rätt till fritids, enligt Regler och avgifter för förskola och fritidshem Pdf, 341.1 kB..
  • Ingår ditt barn i någon riskgrupp? Kontakta din skolas skolsköterska.
  • Simundervisningen är inställd tills vidare.
Skolarbete

Foto: Pixabay