Trafik

Gata- och Parkenheten ansvarar för trafiksäkerheten i Herrljunga kommun på gatunät där kommunen är väghållare.

Trygghets- och Trafiksäkerhetsrådet

I Herrljunga kommun finns ett Trygghets- och Trafiksäkerhetsråd. Rådet arbetar med trafiksäkerhetsfrågor av olika slag inom kommunen.

Lokala trafikföreskrifter

Herrljunga kommuns lokala trafikföreskrifter finns samlade hos Transportstyrelsens föreskriftsregister.