Arbeten på våra vägar

Vägskyltar vid bron i Hudene

Om du ska till gräva i allmän mark behöver du ansöka om grävtillstånd, upprätta en trafikanordningsplan och utse en skyltansvarig.

Grävtillstånd allmän mark

För att få gräva och utföra arbeten i allmän mark, det vill säga kommunal mark, krävs det tillstånd. För att få tillstånd behöver du lämna in din ansökan om grävtillstånd Pdf, 509.3 kB. i god tid till kommunen för att få tillstånd. Kommunen ställer dessutom krav på utförande och bekostnad av schaktarbeten.

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan Pdf, 4.5 MB. och ett faktablad Excel, 11.7 kB. ska alltid upprättas av den som utför arbetet. Planen ska innehålla alla nödvändiga trafikanordningar och dess placeringar. Trafikanordningsplan lämnas in i samband med ansökan om grävtillstånd. Rörelsehindrades och synskadades behov ska tas hänsyn till. En kopia av planen ska finnas på arbetsplatsen eller i arbetsfordonet.

Skyltansvarig

På varje arbetsplats ska det finnas en av arbetsledaren utsedd person, skyltansvarig, som ansvarar för vägutmärkningen. Tillsyn ska även utföras under helger/helgdagar.