Närtrafik

Närtrafik är kollektiv trafik för den som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom.

Trafiken sker mellan valfri adress och någon av kommunens närtrafikhållplatser. Resan beställs minst en timma i förväg genom att ringa 0771 – 91 90 90.

Resorna sker inom följande tidsintervall: Måndag – fredag kl. 09.30 – 10.30, kl. 12.30 – 13.30, kl 15.00 – 16.00, kl. 18.00 – 19.00 samt kl. 21.00 – 22.00.

Priset för en resa är 42 kr för vuxna och 32 kr för ungdomar. Betalning ska ske kontant eller med bankkort. Barn under sju år reser gratis i målsmans sällskap. Västtrafiks periodbiljetter gäller inte.