Kommun och politik

Barn vid en sjö där en fiskar och en plaskar i vattnet. 

Diarium, kallelser och protokoll

Protokoll, kallelser och handlingar.

Politisk organisation

Information om våra nämnder, utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Styrdokument

Här hittar du alla våra styrdokument.

Så här kan du påverka

Lämna in en synpunkt eller medborgarförslag.

Visselblåsare

Visselblåsarfunktion

Här kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.