Civil beredskap

Herrljunga kommuns säkerhetsarbete syftar till att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, medarbetare och andra som vistas i kommunen. Här hittar du information om arbetet med krisberedskap och civilt försvar (som har samlingsnamnet civil beredskap).