Beredskapsvecka

Varje år under vecka 39 genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en informationskampanj kallad ”beredskapsveckan” tillsammans med kommuner, myndigheter och andra organisationer. Syftet är att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Du kan läsa mer om detta på MSB:s webbsida. Länk till annan webbplats.

Tema "Sätt igång"

Temat för beredskapsveckan 2024 är "sätt igång". Vilket är en uppmaning inte vänta till en kris eller ett krig inträffar utan stärka sin egenberedskap innan. Genom att alla har en bra egenberedskap skapar vi tillsammans ett robust samhälle.

Du hittar mer information om hemberedskap i menyn.

Herrljunga kommun kommer under beredskapsveckan testa och öva med de mobila och fasta reservkraftsaggregat som vi har tillgängliga för samhällsviktig kommunal verksamhet. På så sätt säkerställer vi att vår samhällsviktiga verksamhet kan fortsätta fungera även vid ett elavbrott.

Under beredskapsveckan kommer också kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) stå på röda torget vid några tillfällen och informera om sin verksamhet och hemberedskap.