Beredskapsvecka

Varje år under vecka 39 genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en informationskampanj kallad ”beredskapsveckan” tillsammans med kommuner, myndigheter och andra organisationer. Syftet är att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Du kan läsa mer om detta på MSB:s webbsida. Länk till annan webbplats.

Tema öva

Temat för beredskapsveckan 2023 är att öva. Genom att öva stärker vi vår beredskap eftersom vi då går från tanke till handling. Alla kan och behöver öva och det behöver inte vara så krångligt. Börja med enkla saker som att till exempel tillaga en måltid av det som du har i skafferiet, laga en måltid utan att använda el eller fylla en dunk med vatten och använd det istället för vatten från kranen under en dag. Det viktiga är att alla gör något och reflekterar över sin egenberedskap.

Du hittar mer information om hemberedskap och länkar till andra bra informationskällor i menyn.

I Herrljunga kommun kommer vi under beredskapsveckan dela ut ett "krisbingo" till alla låg- och mellanstadieelever där man genom att göra enkla övningar både på skoltid och hemma kan kryssa och få bingo.

På torsdagen den 28/9 mellan klockan 12-18 kommer kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) stå på röda torget och informera om sin verksamhet och hemberedskap.