Hemberedskap

Kommunen ansvarar för att se till att samhällsviktig verksamhet fungerar även vid en kris men också du som privatperson har ett ansvar att förbereda dig, att skapa en så kallad hemberedskap. Tillsammans skapar vi på det sättet ett robust samhälle.

När en kris inträffar kommer kommunen först ge hjälp till dem som behöver den mest, ofta handlar det om personer som även i vardagen behöver samhällets stöd. Det innebär att de allra flesta måste vara beredda på att klara sig själva en tid, om det till exempel blir strömlöst eller avbrott i vattenförsörjningen.

Hur förberedd är du?

En bra måttstock att utgå ifrån är att du ska klara dig i minst 1 vecka på det du har tillgång till hemma. Planera för:

  • Vatten (minst 3 liter per vuxen och dygn).
  • Mat (ha ett förråd med mat som håller sig länge och som du äter i vanliga fall så att du omsätter förrådet).
  • Värme (bostaden blir snabbt utkyld om det är vinter och kallt ute).
  • Kommunikation (säkerställ att du kan lyssna på Sveriges Radio P4 Sjuhärad för att få information om händelsen).

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagit fram massor med bra information om hemberedskap. Kanske kommer du till exempel ihåg broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Vill du läsa broschyren igen så hittar du den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När en kris inträffar publiceras det information om den på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns även information om hur man kan förbreda sig inför en händelse.

För barn och ungdomar finns Lilla krisinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som på ett enkelt sätt berättar om inträffade kriser och förklarar hur man kan förbereda sig.