Informationspunkter

När något händer som gör att normala informationsvägar inte längre fungerar finns det istället informationspunkter i kommunen som du kan ta dig till.

En informationspunkt är helt enkelt en utpekad fysisk plats där kommunen kommer delge viktig information vid en kris, om vi inte kan kommunicera digitalt via vår hemsida eller sociala medier.

Informationspunkt

Samtliga grundskolor och bibliotek i Herrljunga kommun är informationspunkter och du kan hitta informationen genom att leta efter skylten nedan i närheten av huvudentrén.

Följande skolor och bibliotek finns i kommunen:

Herrljunga tätort

Karta över Herrljunga tätort med utplacerade informationspunkter

Ljung/Annelund och landsbygd

Karta över kommunen med utplacerade informationspunkter
  1. Altorpskolan, Västra parkgatan 6 Herrljunga
  2. Biblioteket Herrljunga, Trädgårdsgatan 14 Herrljunga
  3. Horsbyskolan, Horsbyvägen 4 Herrljunga
  4. Eggvena skola
  5. Hudene skola
  6. Eriksbergs skola
  7. Biblioteket Ljung, Stationsvägen 7 Ljung
  8. Mörlanda skola, Skolvägen 1 Ljung
  9. Molla skola
  10. Ods skola