Maten inom äldreomsorgen

Maten och måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för välmående och trivsel hos de äldre. Maten är inte bara en källa till energi och ett gott näringstillstånd utan en del i den sociala samvaron och en av dagens höjdpunkter. En satsning på bra mat i omsorgen är en satsning på hela verksameheten.

Måltiderna anpassas så långt det är möjligt utifrån de äldres individuella behov och önskemål. I köket arbetar alla kockar aktivt med att tillaga goda måltider som väcker minnen hos de äldre. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Minskad aptit, låg fysisk aktivitet är faktorer som påverkar näringsintaget.

Måltidskvalitet

Att en måltid upplevs som bra och att gästerna känner matglädje beror inte bara på det som ligger på tallriken. Begreppet måltidskvlietét är bredare där flera pusselbitar ska samverka så som säker, näringsriktig, god, integrerad, trivsam och hållbar.

All mat som serveras ska vara säker att äta och matgästerna ska känna sig trygga med maten. Herrljunga kommun säkerställer detta genom tillförlitlig kompetens om livsmedelssäkerhet med bra rutiner som är implementerade i verksamheten.

Ett bra näringsintag är viktigt för alla och ger goda förutsättningar för att orka leva ett aktivt liv. För att täcka energibehovet och för ökad aptit behövs små näringstäta måltider jämt fördelade över dygnet. Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar. Det tillagas även måltider som är konsistensanpassade för individens behov. För att säkerställa näringsriktigheten i måltiderna använder sig Herrljunga kommun av ett kostdataprogram där alla recept och måltider näringsvärdesberäknas.

Goda och lustfyllda måltider lockar aptiten och bidrar till livskvalitét. Att laga god mat som är anpassad efter äldres behov kräver kunskap, engagemang och bra råvaror.

Måltiden bör utgöra en integrerad med omsorgen. Måltiden ska bidra till social gemenskap och trivsel. En guldkant i tillvaron både till vardag och fest.

Ett gott bemötande och trevlig miljö bidrar till en trivsam måltid. Lokalen bör vara ren och fräsch, bra belysning lugn och fri från orosmoment. Samt ge möjlighet till samvaro eller avskildhet.

Att måltiden ska vara hållbar innebär att man gör medvetna val vid inköp av livsmedel, som närproducerat, svenskt och ekologiskt.