Seniorsäkerhet

Säkerhet i vardagen för dig som är senior eller äldre kan betyda god planering i hemmet för att undvika fall, röra sig på rätt sätt i trafiken eller åtgärder för att göra brottslingens vardag svårare.

Seniorsäkerhetsgruppen

I Herrljunga finns den Ideella Seniorsäkerhetsgruppen. Gruppen stöttar och informerar äldre personer om hur en kan säkra upp sin egen omgivning. Det kan handla om att öka ditt säkerhetstänk hemma i bostaden eller när du går ut på byn i olika ärenden.

Seniorsäkerhetsgruppen (SSG) består av av engagerade samhällsmedborgare i samarbete med: Herrljunga kommun, Polisen, SPF, PRO, Räddningstjänsten och Studieförbundet vuxenskolan.

SSG vill med enkla medel skapa en verksamhet med information och rådgivning till seniorer som upplever oro för den tilltagande kriminaliteten i samhället.

MSB informerar om säkerhet i vardagen för äldre

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har satt ihop informationsmaterial för dig som är senior på webbsidan Säkerhet i vardagen - Tips och råd på äldre dar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.