Föräldrastöd

Förälder – visste du att du är den viktigaste personen i din tonårings liv?

Forskning visar att den absolut viktigaste personen i ett barns liv är hens förälder/vårdnadshavare. Du har en viktig roll för att hjälpa ditt barn att göra bra val, ta kloka beslut, och säga nej till tobak, alkohol och narkotika.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott samspel och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen.

Ibland kan perioder av tonåren vara svåra, och det kan vara bra för dig som förälder att kunna stötta din tonåring i saker som hälsa och mående, nättrygghet och trygga relationer, att säga nej till tobak, alkohol och narkotika.

Nedan finns länkar vidare med mer information riktat till dig som förälder.

Livsviktiga snack

Barn som kan prata om känslor mår bättre! Här finns kunskap, tips och praktiska övningar som hjälper dig och ditt barn att träna på just det. Livsviktiga snack finns även som bok som du kan ladda ner här. Den finns också på enkel svenska och i kortversioner på arabiska, engelska och somaliska.

https://www.suicidezero.se/livsviktigasnack/ Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören

Här får du fakta och tips om alkohol och annat som föräldrar ofta funderar på. Allt för att göra tonårstiden lättare för både dig och ditt barn.

https://www.iq.se/tonarsparloren/ Länk till annan webbplats.

Grooming

När en vuxen tar kontakt med ett barn i sexuellt syfte på nätet kallas det för grooming. Det är varje förälders mardröm att barnet ska bli utsatt, men det finns mycket du kan göra som förälder för att stärka barnet och förebygga att det råkar illa ut.

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/sa-pratar-du-med-barn-om-grooming/ Länk till annan webbplats.

Unga relationer

Är ditt barn eller en tonåring i din närhet ihop med någon? Verkar det vara en bra relation? Våld i ungas relationer är precis lika vanligt och allvarligt som våld i vuxnas relationer. Ungarelationer.se ger stöd och information till dig som vuxen. Hit kan du vända dig om ditt barn eller en tonåring i din närhet blir utsatt för våld eller utsätter sin partner för våld. Här finns också information om killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer samt tips på hur du kan förstå, förebygga och upptäcka våldet – men också på vad du kan göra om du får veta att våldet redan pågår.

https://ungarelationer.se/foralder/ Länk till annan webbplats.

ABC-föräldrakurs

Vill du stärka relationen med ditt barn och få tips och verktyg i ditt föräldraskap? Passa på att gå ABC-föräldrakurs!

Vi hälsar alla föräldrar till barn 3–12 år varmt välkomna till vår kommande serie gruppträffar om föräldraskap. På träffarna varvar vi diskussioner, filmer och övningar baserat på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling.

Träffarna är gratis, och vi bjuder på kaffe, dryck och tilltugg.

De fyra träffarna behandlar följande:

7 februari kl. 17-19:30
Träff 1 – VISA KÄRLEK
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

21 februari kl. 17-19:30
Träff 2 – VARA MED
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

7 mars kl. 17-19:30
Träff 3 – VISA VÄGEN
Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

21 mars kl. 17-19:30
Träff 4 – VÄLJA STRIDER
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Vi träffas på Herrljunga familjecentrals öppna förskola, mitt emot BVC.
Anmäl dig senast fredag den 3 februari till: maria.akerblad@herrljunga.se
Antalet platser är begränsat.

DET HÄR ÄR ABC – ALLA BARN I CENTRUM

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3–12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.