Föräldrastöd

Förälder – visste du att du är den viktigaste personen i ditt barns liv?

Forskning visar att den absolut viktigaste personen i ett barns liv är hens förälder/vårdnadshavare. Du har en viktig roll för att hjälpa ditt barn att göra bra val, ta kloka beslut, och säga nej till tobak, alkohol och narkotika.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott samspel och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen.

Ibland kan perioder av tonåren vara svåra, och det kan vara bra för dig som förälder att kunna stötta din tonåring i saker som hälsa och mående, nättrygghet och trygga relationer, att säga nej till tobak, alkohol och narkotika.

Nedan finns mer information riktat till dig som förälder.

Viktiga principer för viktiga vuxna

Är du förälder eller på annat sätt viktig vuxen för ett barn eller en tonåring? I Herrljunga kommu lyfter vi fram fem viktiga principer som bygger på forskning. Principerna beskriver hur vi, genom att fundera över och ibland ändra vårt bemötande, kan stärka relationen till våra barn.

Läs mer om de fem viktiga priciperna.

Familjecentralen

På Familjecentralen kan föräldrar med barn 0-6 år få föräldraskapsstöd genom att delta i Öppen förskola, föräldragrupper, tematräffar samt riktade grupper såsom Lilla gruppen och tisdagsgruppen.

Hos BVC kan föräldrastöd ges i mötet med barn och familj.

Knuten till BVC finns psykolog med inriktning föräldraskap och små barn.

Kostnadsfria enskilda föräldrasamtal kan bokas med socionom och pedagog på Familjecentralen.

För mer info kontakta Herrljunga Familjecentralen tel 0722-370813 eller 0730-555059

Följ oss gärna på facebook: Herrljunga Familjecentral Länk till annan webbplats..

Öppen förskola inom familjecentralen

Hit är föräldrar och barn välkomna att leka, umgås och dela erfarenheter kring familjelivet. Två förskollärare ansvarar för verksamheten. Ofta finns även socialrådgivare tillgänglig.

Här kan du:

  • Tillsammans med ditt barn leka och delta i sångsamlingen.
  • Knyta kontakt med andra föräldrar och barn.
  • Vända dig till oss om du har frågor och funderingar kring ditt barn eller dig själv. Vi har tystnadsplikt.

Läs mer om familjecentralen.

ABC-föräldrakurs

Vill du stärka relationen med ditt barn och få tips och verktyg i ditt föräldraskap? Passa på att gå ABC-föräldrakurs!

Vi hälsar alla föräldrar till barn 3–12 år varmt välkomna till vår kommande serie gruppträffar om föräldraskap. På träffarna varvar vi diskussioner, filmer och övningar baserat på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Träffarna är gratis.

De fyra träffarna behandlar följande:
Träff 1 – Visa kärlek
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen
Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Vi träffas på Herrljunga familjecentrals öppna förskola, mitt emot BVC. ABC föräldrakurs ges också på någon av skolorna varje termin. Antalet platser är begränsat.

För mer info kontakta Herrljunga Familjecentralen tel 0722-370813 eller 0730-555059.

Följ oss gärna på facebook: Herrljunga Familjecentral Länk till annan webbplats..

Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är att stärka och stödja barns och ungdomars utveckling i nära samarbete med föräldrar och skolpersonal, så att hälsa och positiv utveckling främjas. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande.

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn och ungdomar i förskola och skola samt ha fokus på dem som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling och sitt lärande. Elevhälsans arbete bygger därför på:

  • Kontinuitet
  • Professionalitet
  • Delaktighet

Kontaktuppgifter till ditt barns elevhälsa.

Individ- och familjeomsorg

Många barn, unga och familjer råkar ut för problem som är svåra att lösa på egen hand. Här får du veta mer om det stöd och den hjälp du kan få från Herrljungas socialtjänst.

Stöd kan erbjudas i olika former såsom samtal, rådgivning och vägledning om vart man kan vända sig i olika frågor. Du kan som förälder själv söka hjälp och stöd för dig, din familj och ditt barn. Tillsammans tar vi reda på behoven och vilka resurser som finns för att sedan komma fram till olika lösningar. Det kan ibland vara värdefullt att samarbeta med andra som är en del av barnets vardag för att uppnå ett så gott resultat som möjligt som t.ex. skola och barnomsorg. Hjälp söker du hos Barn och familjeenhetens utredningsgrupp.

Du kan också kontakta oss för att anmäla om du uppfattar att något barn eller någon ungdom far illa.

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.

Socialsekreterare nås via kommunens växel: 0513-170 00. Telefontid: 8.30-9.30

Livsviktiga snack

Barn som kan prata om känslor mår bättre! Här finns kunskap, tips och praktiska övningar som hjälper dig och ditt barn att träna på just det. Livsviktiga snack finns även som bok som du kan ladda ner här. Den finns också på enkel svenska och i kortversioner på arabiska, engelska och somaliska.

Läs mer om livsviktiga snack. Länk till annan webbplats.

Ungas utsatthet på nätet

När en vuxen tar kontakt med ett barn i sexuellt syfte på nätet kallas det för grooming. Det är varje förälders mardröm att barnet ska bli utsatt, men det finns mycket du kan göra som förälder för att stärka barnet och förebygga att det råkar illa ut.

Läs mer om Grooming på Rädda barnens webbplats. Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören

Här får du fakta och tips om alkohol och annat som föräldrar ofta funderar på. Allt för att göra tonårstiden lättare för både dig och ditt barn.

Läs mer om tonårsparlören. Länk till annan webbplats.

Unga relationer

Är ditt barn eller en tonåring i din närhet ihop med någon? Verkar det vara en bra relation? Våld i ungas relationer är precis lika vanligt och allvarligt som våld i vuxnas relationer. Ungarelationer.se ger stöd och information till dig som vuxen. Hit kan du vända dig om ditt barn eller en tonåring i din närhet blir utsatt för våld eller utsätter sin partner för våld. Här finns också information om killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer samt tips på hur du kan förstå, förebygga och upptäcka våldet – men också på vad du kan göra om du får veta att våldet redan pågår.

Gå till ungarelationer.se Länk till annan webbplats. för att läsa mer.