Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Vänd dig hit när det är akut

Vad är socialtjänsten?

Barnombudsmannen har tagit fram en hemsida där du snabbt och enkelt kan få information om vad socialtjänsten är och vad socialtjänsten kan hjälpa dig med. Du hittar länken nedan.

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Herrljunga kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig.

Kontaktinformation till verksamheter

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO.

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för information kring symtom och tillstånd och för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.