Artikeln publicerades 8 juni 2022

Översyn av serviceinsatser

Socialförvaltningen har gjort en översyn över de serviceinsatser som ges avseende Fixartjänst samt tvätt åt privatpersoner.

Tvättmaskin

Kommunen kan erbjuda serviceinsatser åt kommunmedborgare över 68 år utan biståndsbedömning enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Socialförvaltningen och sysselsättningsenheten kommer därmed att återuppta tjänsten tvätt åt privatpersoner över 68 år, samt förtydliga målgruppen för Fixartjänst. Fixartjänst som också är en serviceinsats omfattas av samma lagstiftning vilket innebär att Fixartjänst får vända sig till kommunmedborgare som fyllt 68 år, det vill säga ej till personer med andra beslut enl SoL eller LSS som inte fyllt 68 år.

Mer information finns på sidan fixartjänst och tvätten nås via
tel. 0513-17259