Artikeln publicerades 25 januari 2023

Förälder – visste du att du är den viktigaste personen i din tonårings liv?

Tonåring med Converse

Forskning visar att den absolut viktigaste personen i ett barns liv är hens förälder/vårdnadshavare. Du har en viktig roll för att hjälpa ditt barn att göra bra val, ta kloka beslut, och säga nej till tobak, alkohol och narkotika.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott samspel och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen. Ibland kan perioder i tonåren vara svåra, och det kan vara bra för dig som förälder att kunna stötta din tonåring i saker som hälsa och mående, nättrygghet och trygga relationer, att säga nej till tobak, alkohol och narkotika.
På vår webb finns tips och länkar med mer information riktat till dig som förälder. Länk till annan webbplats.