Fåglaviks station - Byggnadsminne

Fåglaviks station, Byggnadsminne.

Utbyggnaden av järnvägsnätet var av stor betydelse för Sveriges omdaning från bondesamhälle till modernt industrisamhälle. Längst med Västra Stambanan byggdes Fåglaviks station.

Fåglaviks station i Fåglavik

Fåglaviks station uppfördes 1856-58 enligt ritningar av SJs dåvarande chefsarkitekt Adolf Edelsvärd enligt den så kallade Partillemodellen. Fåglaviks station i Herrljunga kommun är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. Den fick en placering där den nya järnvägen korsade vägen mellan Borås och Skara. Kring stationen uppstod ett litet samhälle, som blev en knutpunkt för spannmålshandel.

Unik stationsmiljö som förklarades som statligt byggnadsminne 2018

Än idag har Fåglaviks stationshus kvar det utseende det hade då det första loket anlände till platsen. Det är numera det enda bevarade i hela landet av sitt slag. Unikt är att hela stationsmiljön finns kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna miljö ett högt kulturhistoriskt värde.
I mars 2018 förklarades Fåglaviks station som statligt byggnadsminne.

Om statliga byggnadsminnen

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

Läs vidare här om anrika stationer som blev byggnadsminne 2018 Kulturdepartementets pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.