Gäsene Tingshus - Byggnadsminne - Byggnadsminne

Ett besök på Gäsene Tingshus tar dig tillbaka till 1700 talet då nedre våning av huset byggdes. Ta del av en intressant historia och beskåda den välbevarad tingssalen från 1776. Ett spännande besöksmål där du möter den intressanta historien om tingshuset och om lag och ordning förr i tiden !

Ljungorten har varit boplats och begravningsplats sedan stenåldern.

Domarringar och gravfält vittnar om detta. Enligt vad som framgår av gamla domböcker var tingsplatserna under de första decennierna av 1600 talet ambulerande inom häradet. Vid tinget den 19 juni 1644 anges Ljung för första gången som ”rättan tingsstad”.

1753-1775 hölls tingen på annan plats, även utanför häradet. Men det lär på platsen ha funnits ett par tingshus i trä. Efter ett beslut av Kungl Maj:t påbörjades 1774 uppförandet av den nuvarande byggnaden (första våningen), som togs i bruk för sitt ändamål den 2 oktober 1776. Byggnaden var från början i ett plan men år 1823 påbyggdes övervåningen av trä, varvid rättens sessionssal flyttades en trappa upp. En veranda byggdes till år 1898 men togs bort vid restaureringen 1957.

En man sitter häktad

 

1898 sitter en man fängslad i häradshäktet men lyckas med hjälp utifrån att såga sig genom takets bjälklag upp i övervåningen och rymma. Hålet i cellens tak finns fortfarande kvar att beskåda.

Sista tinget

Sista tinget hölls i december år 1947 varefter Gäsene Härads tingslag uppgick i nybildade Borås Domsaga. Tingshuset inköptes av Gäsene kommun och planer fanns på att modernisera huset och bygga om det för att användas i den kommunala förvaltningen. Dock visade det sig bli för dyrt och istället förordades rivning...

Museum med guidade visningar och samlingslokal

 

Bottenvåningen är till största delen museum och sköts och förvaltas av Gäsene Hembygds- och Fornminnesförening och Gäsene tingshus stiftelse. Efter förhandsbeställning ordnar föreningen visning för allmänheten. Övervåningen, som inrymmer kök och två samlingslokaler, en stor lokal (100 pers) och en mindre lokal (ca 15 pers), dessa hyrs ut för enskilda och offentliga sammankomster.
Lokalen har projektor för uppkoppling till flesta datorer och högtalare, mygga samt handsfree finns möjlighet att boka vid föreläsning mm. Lokalen är också utrustad med hörslinga.

För visning eller uthyrning kontakta: Barbro Bengtsson, mobil 076 1460828
Läs mer och ladda gärna ned folder här. Länk till annan webbplats.