Hallanda Brännvinsbränneri

Hallanda säteri, bränneri på historisk mark. Brännvinsbränneri med anor från 1400-talet och kanske tidigare.

Brännvinsbränneriet på Sätesgården Hallanda

Brännvinsbränneriet är ett gammalt gårdsbränneri som renoverats. Det lär ha varit i drift redan 1611, men gården omnämns i källor redan på 1400-talet
Vid den tiden då danskarna bröt in i Västergötland runt 1500-talet. Gick det enligt sägnen illa för de danskar som nådde Hallanda. De bjöds på starkvaror i sådan mängd att de somnade mitt i fiendeland. Under sömnen dödades de och hela gården räddades från skövling.

Fornlämningar i området

I omgivningarna kring Hallanda finns flertalet fornlämningar såsom gravrösen, hällkistor och en treudd mm.

Hallanda säteri erbjuder guidade visningar i bränneriet.