Hällkista och gravhög samt stensättning i Herrljunga

Vid nya kyrkogården finns en hällkista samt en gravhög från järnåldern.

Hällkistan i Herrljunga är en stenkammargrav från yngre stenåldern

Hällkistan genomsöktes av O.Montelius 1875 och vid utgrävningen fanna man pilspetsar, dolkar spjutspetsar, skrapor och skärvor av flinta. Sex stycken grova lerkärl samt två fingerringar av brons.
Efter datering av fynden tros graven var från mellan övergången mellan stenåldern och bronsåldern. Hällkistan är 11 meter lång, 2 meter bred och 1,2 meter djup. Några takhällar finns inte men annars är hällkistan väl bibehållen.
Enligt senare tillägg i dokument RAÄ-nummer Herrljunga 9:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av distriktsläkare L. Kjellsson, är två av takhällarna inmurade i en tvättstuga på den f.d. prästgårdens mark intill Nossan och en takhäll är en prydnadssten i en trädgård.

Gravhög och stensättning

Invid Hagens sjukhem finns en stor hög som ligger på en blockrik moränförhöjning vilket ger högen ett monumentalt utseende och storlek än i verkligheten. Undersökning av högen gjordes 1931 och högen är daterad till 400-500 talet efter kristus. Högen är 18 meter i diameter och 2,5 m hög. RAÄ-nummer Herrljunga 10:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordöst om högen (strax intill gångvägen), finns det en stensättning som är 13 meter i diameter.