Odins flisor

Jällby fornstig.

Jällby är en bygd som är rik på fornlämingar. Här finns en fin fornstig som går förbi Jällby kyrka och som är en av Västergötlands få bevarade timmerkyrkor.

Levande kulturlandskap

På rullstensåsen vid Jällby ligger en stor mängd fornlämningar av olika slag. Fornlämningarna visar att området nyttjats mer eller mindre kontinuerligt för jordbruk ända sedan slutet av stenåldern. Det rör sig om högar, stensättningar, rösen, resta stenar och domarringar.

Odins flisor

Av områdets fem gravfält är Odins flisor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. det mest kända. ”Flisorna” utgörs av tre resta stenar som står tätt intill varandra i en och samma hög.

Fornstig

I området finns en fornstig som tar dig ut bland flertalet fornlämningar.
Lyssna till en audioguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om Fornstigen och Jällby

Jällby kyrka

På en kulle i grannskapet ligger den unika Jällby kyrka i trä, vars äldsta delar troligen är från 1100-talet.

Välkommen till Alla tiders Jällby Pdf, 285.7 kB, öppnas i nytt fönster.