Norra Säms kyrkoruin

Norra Säms kyrkoruin är fint beläget norr om sämsjön och härstammar från 1200-talet.

Norra Säms kyrka

Norra Säms kyrka byggdes på 1200-talet. Kyrkan beskrivs år 1829 som liten och mörk av Skölvenes kyrkoherde A. J. Lundqvister. År 1843 stod den nya gemensamma kyrkan färdig i Skölvene och den gamla kyrkan i Skölvene revs. Norra Säms kyrka lämnades att förfalla fram till 1920-talet, då olika initiativ togs för en upprustning. År 1932 restaurerades hela kyrkoruinen. Murarna är uppförda av gråsten 16 x9 meter och mot östra korväggen står ett altare av gråsten med en kalstensskiva. Kyrkogården är omgiven av en mur av gråsten.

Kyrkklockan flyttade hem igen

Kyrkan hade en klocka i en numera raserad, fristående stapel. Efter sammanslagningen med Skölvene fördes kyrkans inventarier till den nya kyrkan, där också klockan hamnade. Men år 1955 flyttades klockan hem igen, denna gång till en nyuppförd klockstapel.

Svårtydd inskrift på gravhäll

På kyrkogården finns en gravhäll med den numera svårtydda inskriften: ”Denna grav har friherrinnan och överstinnan Johanna Margareta Köhler född Ehrenstrahl låtit förfärdiga åt sig och sina efterkommande 1762”
På Norra säms hembygdsförenings hemsida gå det att läsa mer om kyrkoruinen.