Plats efter Herrljunga gamla kyrka

Den gamla kyrkplatsen ligger invid Nossan, norr om Haraberget och är från tidig medeltid.

Ruinerna efter den lilla kyrkan från tidig medeltid som var belägen mellan prästgården och Nossan revs 1865 i samband med byggandet av den nya Herrljunga kyrka. Det var också häromkring som den ursprungliga byn var belägen ända fram till järnvägens tillkomst.

Herrljunga gamla kyrka uppfördes troligen på 1200-talet. Byggnaden murades av kalksten eller gråsten. Den saknade fönster på norra sidan och västra gaveln. I mitten av korväggen står ett 3 meter högt träkors. Predikstolen hade sin plats vid kyrkans södra sida och i koret fanns en gravkammare, sannolikt upplåten för någon präst- eller adelsfamilj.

I en fristående klockstapel hängde en klocka med runinskrift, vilken numera förvaras i Statens historiska museum, dit den försåldes 1894. Kyrkplatsen liksom kyrkogården renoverades och undersöktes1957, liksom några av kyrkogårdens gravar och minnesstenar.