Runstenen i Eggvena

Runsten i Eggvena

Runstenen står stolt invid vägen

Ståtlig Runsten i Eggvena

Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn". Benämningen ”en mycket god tägn” är ett vanligt berömmande tillägg på västgötska runstenar och beskrivs lite olika. Ordet tägn betecknande inte bara en fri man i allmänhet, utan kanske också att han innehade rätten till släktjorden. Beskrivningen av ordet tägn kan variera mellan olika runstenar.

Den vackra Runstenen flyttades 5 m NÖ år 1993 och placerades parallellt med väge 1918 mellan Eggvena och Bråttensby.
Stenen är gnejs, 2,25 m hög, 2 m bred (NÖ-SV) och 0,25 m tjock. Runhöjd 18-25 cm. Inskrift på den mot nordvästliga sidan. 
En modern kopia av Vg 152, men något mindre till storleken, står rest i Hönsäters trädgård, Österplana socken.
Läs mer om Runstenen på riksantikvarieämbetets sida. RAÄ-nummer Eggvena 4:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.