Orraholmens leder med Nossanpromenad

Skylt vid Orraholmen

Vandra i fina och tätortsnära Orraholmen

Orraholmens vandringsledsområde

I Orraholmens friluftsområde passerar flertalet vandringleder, välkommen att upptäcka området som är ett populärt natur- och vandringsområde, med närhet till Herrljunga Tätort

Nossanpromenaden går utmed Nossan mellan Orraholmen och Haraberget strax norra om stolta maderna.

Fakta om lederna

Vandringledskarta:
- Digital karta i GIS för Nossanpromenaden/Nossastigen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster).
- Digital karta i GIS för Orraholmens leder  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster).
- Ladda ned karta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. för Orraholmsområdet, öppnas i nytt fönster.

Längd och utgångspunkt:

  • Nossanpromenaden - ca 1,8 km och går mellan Haraberget (spegeldammen) och Orraholmens friluftsområde med närhet till Nossan. Nossanpromenaden går längst en mindre stig och på spångar och går över orraholmens hed, där det finns två självstängande grindar, då det under sommarhalvåret går nötkreatur i hagen.
  • Gula spåret - rundslinga, ca 4 km med anslutning till Skoghälla. Från utgångspunkt vid Skoghälla, längs med Elljusspåret fram till gula spårets rundslinga är det ca 800 m
  • Blåa spåret - rundsling, ca 2,4 km, utgångspunkt Orraholmens friluftsområde.
  • Rosa spåret - rundslinga, ca 1,3 km, utgångspunkt Orraholmens friluftsområde.

Ledmarkeringar:

  • Nossanpromenaden - Ingraverat N på stolpar, ca 20-30 minuter i lugnt promenadtempo, mellan Orraholmen och Haraberget
  • Gula spåret - Gul markering på stolpar
  • Blåa spåret - Ljusblå markering på stolpar
  • Rosa spåret. Rosa markering på stolpar

Svårighetsgrad:
Medel - Framkomligheten ska vara god. Vandringen sker mestadels på skogsstigar, och mindre grusvägar och längs Nossanpromenaden finns spänger uppsatta. Lederna är inte tillgänglighetsanspassade. Det går att med rullstol ta sig in till Orraholmens hed genom grinden bakom ladugården, för att göra ett besök på heden.

Start och mål:
Gula, blåa och rosa leden är rundtursslingor med utgångspunkt från Orraholmen. Gula leden utgår också från Skoghälla idrottsplats, karta finns placerad vid elljusspåret nedanför, övre fotbollsplan.
Nossanpromenaden är ingen rundtursled, den går mellan Haraberget och Orraholmen men går utmärkt att kombinera med de andra lederna.

Uppsatta kartor:
Karta som visar lederna finns uppsatt vid:
- Orraholmen (på ladugården),
- Skoghälla (vid elljusspåret nedanför övre fotbollsplan),
- Haraberget (vid parkeringen, vid ingången Stolta maderna/spegeldammen).

Parkering:
Parkering finns vid:
- Haraberget samt vid Skoghälla och Orraholmen.

Fler vandringsleder som passerar i området:
Leder som passerar i området är Elisabeth Hesselbladsleden, Jällbyleden och Herrljunga Gäsenebygdens pilgrimsleder.

Nossanpromenaden

Längst med Nossanpromenade finns fyra stycken skyltar uppsatta samt flertalet bänkar att sitta ned på.

Orraholmens hed

Alla 4 lederna passerar i området Orraholmens hed som är ett Natura 2000-område. Gula, Rosa och Blåa spåret svänger av i nordlig riktning efter några hundra meter in på området. Nossanpromenaden går över heden och viker av vid Kullingsviksbron.
Skyltar som berätter om området finns på heden och vid Kullingsviksbron. Under sommarhalvåret betar nötkreatur i området.
Promenerar du med hund, se till att ha hunden kopplad. Läs mer om Orraholmens hed Öppnas i nytt fönster..

Orraholmens friluftsområde med fågelsjö och rastplats

Vid Orraholmens friluftsområde, har flertalet föreningar sina föreningsstugor. Vid fågelsjön finns en rastplats med ett vindskydd att vila sig vid, samt en grillplats och några bänkar.
Ett fågeltorn finns invid sjön, några hundra meter söder om Rastplatsen och ett gömsle vid norra delen av sjön.

Allemansrätten

När du vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn och att inte skräpa ned. Har du grillat eller fikat, ta med dina sopor hem eller släng dem på anvisad plats, en soptunna finns placerad vid Orraholmens friluftsområde framför ladan. Läs gärna mer här om Allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

LONA-Projekt Nossanpromenaden

Under 2018-2019 arbetade kommunen i ett LONA-projekt, där skyltar och karta togs fram och där leder uppdaterades med nya stolpar och ledmarkeringar i området samt så sattes bänkar, grindar och spänger upp utmed Nossan och vid Orraholmens hed.
Grillplats och vindskydd anordnades vid Orraholmens fågelsjö.
Kartan ritades i akvarell av Annette Vollrathson i samverkan med Herrljunga kommun.

Projektledare: Birgitta Saunders, Michaela Håkansson och AnnaLena Lidborg

Tack till alla som varit med och arbetat med projektet för att utveckla och förbättra leder och rastplatser i det tätortsnära Orraholmsområdet.