Uthyrningsregler för sporthallarna

När du bokar hallen godkänner du följande regler:

Säkerhet

 • Ytterdörrar ska hållas stängda och fria för möjlighet till utrymning.
 • Ansvarig ledare ska vara först och sist på plats.
 • Anläggningen ska lämnas släckt samt låst.
 • Hyresgästen är alltid ansvarig för alla som släpps in i förhyrt objekt.
 • Hyresgästen är ansvarig för brandskyddet under uthyrningstiden.
 • Om hallarna nyttjas av flera aktörer samtidigt ansvarar dessa solidariskt för att reglerna följs.
 • Hyresgästen kan göras ekonomiskt ansvarig för eventuella larmutryckningar.

Allmänt

 • Endast skor avsedda för inomhusbruk får användas i hallarna.
 • Vi har förbud mot rökning, alkohol och droger i hela anläggningen.
 • Ställ tillbaka använda redskap/utrustning på rätt plats (mål, bänkar mm).
 • Anläggningen ska lämnas i grovstädat skick (det som är stort nog att plocka upp med händerna).
 • Hallen får endast användas till det angivna ändamålet som uppges vid bokningstillfället.
 • Hyresgästen kan göras ekonomiskt ansvarig för eventuella skador som uppkommer i anläggningen och på utrustningen.

Om en kund inte uppfyller ovanstående regler äger Herrljunga Sportcenter rätten att stänga av kunden samt fakturera merkostnaden som uppkommit.