Trivselregler gym och gruppträning

Du godkänner följande regler genom att lösa medlemskap/entré.

 Säkerhet

 • All träning och nyttjande av anläggningen sker på eget ansvar.
 • För att få träna på egen hand ska man fyllt 15 år. Är man 11-14 år tränar man tillsammans med en ansvarig vuxen.
 • Barn får ej vistas på gymmet eller i gruppträningssalarna.

Kläder/värdesaker

 • Använd skor avsedda för inomhusbruk.
 • Det är inte tillåtet att träna med bar överkropp eller i strumpor/barfota på grund av hygieniska skäl.
 • Använd alltid rena träningskläder för allas trivsel.
 • Ytterkläder, skor och väskor lämnas i omklädningsrummet.
 • Vi ansvarar ej för värdesaker samt personliga tillhörigheter.

Allmänt

 • Det är inte tillåtet att fotografera/filma utan personalens tillstånd.
 • Torka av den maskin eller det redskap du använt.
 • Ställ tillbaka använda redskap och vikter på rätt plats.
 • Tänk på allergier, använd parfym och hårspray sparsamt.
 • Vi har förbud mot rökning, alkohol och droger i hela anläggningen.
 • Visa hänsyn och respektera andra medlemmar och personal.

Om en kund efter tillsägelse fortsätter med ett beteende som Herrljunga Sportcenter bedömer olämpligt äger Herrljunga Sportcenter rätten att stänga av kunden utan återbetalning.