Bostadsförsörjning

Att ha någonstans att bo är en grundläggande rättighet och för många, men tyvärr inte för alla, en självklarhet. Vidare är det viktigt att boendet är tryggt, säkert och hälsosamt men också trevligt och praktiskt ordnat.

Människor har olika behov, både som grupper och individer och de flesta byter boende flera gånger genom livet. Det finns en bostadsmarknad som tillfredsställer en del av dessa behov men för att alla ska få möjlighet till ett gott boende krävs samordning och framförhållning i kommunens och andra myndigheters planering.

Kommuner har enligt lag (om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383) skyldighet att planera för sina invånares bostadsförsörjning, genom riktlinjer för bostadsförsörjning.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder.

Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål och för Herrljunga har riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2020 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster. utgjort ett viktigt underlag till kommunens nya översiktsplan.