Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är under arbete i kommunen.

Sämsholm 2:1 med flera

Detaljplan för Sämsholm 2:1 med flera

Bostäder vid Furulund

Detaljplan för Furulund

Bostäder vid Lyckan

Detaljplan för Kvarteret Lyckan

Förskola Skoghälla

Detaljplan för förskola vid Skoghälla

Utbyggnad Hagen

Detaljplan för Hagen

Upphävande av tomtindelning

Detaljplan för Lönnen 3