Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är under arbete i kommunen.

Sämsholm 2:1 mfl.

Detaljplan för Sämsholm 2:1 mfl.

Bostäder vid Furulund

Detaljplan för Furulund

Bostäder vid Lyckan

Detaljplan för Kv Lyckan

Förskola Skoghälla

Detaljplan för förskola vid skoghälla

Utbyggnad Hagen

Detaljplan för Hagen