Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är under arbete i kommunen.

Ölltorp 1:13

Ändring av detaljplan för del av Ölltorp 1:13 m.fl.

Ljung 1:17

Detaljplan för verksamheter och bostäder Ljung 1:17 m.fl.

Ölltorp 1:20 mfl

Detaljplan för Ölltorp 1:20 med flera

Bostäder vid Furulund

Detaljplan för Furulund

Ändring av detaljplan för Trollabo 1:9 och del av Trollabo 1:5


 

Bostäder och Förskola Skoghälla

Detaljplan Bostäder och förskola vid Skoghällavägen/Skogsgatan, Herrljunga

Industri/verksamhetsområde Hudenevägen

Detaljplan för del av Herrljunga 6:2 och 6:3

Bostäder del av Mörlanda 2:2

Detaljplan Bostäder Mörlanda 2:2