Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är under arbete i kommunen.

Ölltorp 1:20 mfl

Detaljplan för Ölltorp 1:20 med flera

Bostäder vid Furulund

Detaljplan för Furulund

Ändring av detaljplan för Trollabo 1:9 och del av Trollabo 1:5


 

Bostäder och Förskola Skoghälla

Detaljplan Bostäder och förskola vid Skoghällavägen/Skogsgatan, Herrljunga

Utbyggnad Hagen

Detaljplan för Hagen

Industri/verksamhetsområde

Ljung 1:17, 3:27 m.fl