Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning.

Här kan du läsa om dina rättigheter, grunder för behandling, information om behandling av personuppgifter och om dataskyddsombud i kommunen samt få deras kontaktuppgifter.

Smartphones

Behandling av dina personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter.

Paragrafer

Grunder för behandling

Läs om vilka grunder för behandling av personuppgifter som finns.

Fist bump

Dina rättigheter och information om personuppgiftsbehandling

Läs om dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter.

Ikoner av människor

Dataskyddsombud

Hitta kontaktinformation till kommunens dataskyddsombud.