Dataskyddsombud

Har du frågor eller synpunkter kan du förutom personuppgiftsansvarig även kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombuden

Magnus Blomqvist
Tfn 0709-48 78 36
E-post: dso@borasregionen.se

Dan Bodin
Tfn 0709-48 78 36
E-post: dso@borasregionen.se