Bolag

Herrljunga kommun har ett kommunalt bolag som heter Nossan Förvaltnings AB. Det har i sin tur tre dotterbolag: Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB och Herrljunga Elektriska AB.

Bolag

Herrljunga bostäder AB - Herbo

Det kommunala bostadsbolaget Herbo erbjuder hyresgäster i Herrljunga kommun ett brett urval av attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform.

Herrljunga Elektriska AB

Herrljunga Elektriska AB är ett kommunägt företag med ca 40 anställda och ca 90 Mkr i omsättning. Vi är verksamma inom el, värme och stadsnät samt i vårt dotterbolag Herrljunga Vatten AB, och även inom vatten- och avloppsverksamhet i Herrljunga kommun. I delägt bolag äger vi elproduktion från vatten- och vindkraft.

Stiftelse

Herrljunga industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler är Herrljunga kommuns serviceorgan för att hjälpa industri i kommunen med ändamålsenliga lokaler.

I början av 60-talet byggdes det första industrihotellet på Altorps industriområde och sedan dess har det byggts åtskilliga industrilokaler genom stiftelsens försorg.